9618b98e-0f72-4d39-be3f-c584415815eb

Veriyi OT'ye (Özel Bulut) Taşıma

I/O Verinizi Bir OT SCADA’ya Taşıyın

Geçtiğimiz birkaç senede Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) bir konseptten endüstriyel ağlarda firmalar arası, cihazlar arası ve kullanıcılarla cihazlar arası bağlantılara odaklanan gerçek çözümlere evrildi. 

Bir IIoT uygulamasını devreye almanın ilk adımı veri toplamadır. Artık gittikçe artan sayıda IIoT teknolojisi ise büyük miktarlarda veriyi denetlenen OT sistemlerinden toplamak üzere piyasaya sürülmüş durumda. Cihaz, veri ve SCADA sistemlerinizi sorunsuz biçimde bağlamanıza yardımcı olacak 3 temel eylem vardır:

  • I/O sinyallerini çok çeşitli OT protokollerine çevirmek: Modbus, EtherNet/IP, Aktif Etiketler
  • Veriyi lokal SCADA sistemi ve veritabanına taşımak
  • Veri bütünlüğünü güvenceye almak: Veriyi otomatik olarak, istek üzerine veya belirli aralıklarda çekebilmek

I/O’nun Çok Sayıda OT Protokolüne Çevrimi

Moxa Smart I/O, I/O sinyallerini çeşitli OT protokollerine çeviren bir ağ geçididir. I/O verisini çekmede en çok kullanılan protokolleri destekler:

  • Modbus/TCP
  • EtherNet/IP (ioLogik E1200 serisi)
  • Aktif etiketler (istisnalar aktif olarak MX-AOPC UA Server’a gönderilir)

Bu özellik, kullanıcıların PLCler üzerinden toplanabilen veri yelpazesini kolayca genişletebilmesine ve SCADA/Veritabanı yazılımı için verimli biçimde veri toplamasına yardımcı olur. 

Veriyi Lokal SCADA Sistemi ve Veritabanına Taşıma

Moxa’nın MX-AOPC UA Suite yazılımı, OPC UA standardına uygun olarak geliştirilen MX-AOPC UA Server ve Logger içerir. OPC UA gerçek zamanlı ve geçmiş veriye erişim uygulamalarına uyumlu, güvenli ve güvenilir bir çerçeve sunar. MX-AOPC UA Server Moxa’nın patentli aktif denetim teknolojisini içermekle kalmaz, aynı zamanda veri sorgusu için Modbus protokolü de destekler, uç cihazlar ile bir SCADA sistemi arasında bir köprü oluşturan, güvenli ve sağlam bir ağ geçidi görevi görür. MX-AOPC UA Logger ise veri kayıtlarını çevirerek merkezi bir veritabanına yükleyen bir istemcidir. Moxa’nın MX-AOPC UA Suite’i ile kullanıcılar anında uyarı bildirimlerini alabiliyor, gerçek zamanlı olarak son gelişmeleri görüntüleyebiliyor, geçmiş verileri kaydedebiliyor. Böylece zamanında önlem alma ve sağlam bakım müdahalelerine imkân tanıyor. ​
 

Veri Bütünlüğünü Güvenceye Alma: Veriyi Otomatik, İstek Üzerine veya Belirli Aralıklarda Çekme

​Büyük verinin kalite ve bütünlüğünü güvenceye almanın kolay bir iş olmadığı bilinen bir gerçektir. Her ağın baş belası olan kaçınılmaz ve beklenmedik bağlantı kesintileri, veri kaybının yanı sıra önemli iş süreçlerinde de maliyetli duraklamalara neden olabildiğinden, ana endişe sebeplerinden biridir. Moxa’nın akıllı veri toplama yöntemi, aktarılması gereken veri hacmini düşürmeye ve veri bütünlüğü sağlamaya yardımcı olur. Her ağ bağlantısından sonra MX-AOPC UA Logger, Moxa’nın bağımsız ioLogik 2500 cihazlarında bulunan SD kartlarında depolanmış geçmiş veriyi kayıtlı veri ile karşılaştırır, herhangi bir kayıp veri tespit ettiği takdirde cihazın tekrar eksik veriyi aktarmasını isteyerek verileri tamamlar. Buna ek olarak kullanıcılar veri gönderimini istedikleri zaman tetikleyebilirler: belirli bir tarihte, veya her gün belirli bir saatte bunu yaparak veri bütünlüğünü güvenceye almak mümkündür. Bu tür bir akıllı veri toplama, büyük verinin kalite ve bütünlüğünü artırır, daha doğru analizlere izin verir. ​