9618b98e-0f72-4d39-be3f-c584415815eb

Veriyi IT’ye (Genel Bulut) Taşıma

I/O Verinizi IT Bulut Platformlarına Taşıyın

Dünya çapında endüstriler IT trendine katıldıkça, IT personeli de OT sistemlerini IT ağlarına kolayca bağlamalarına izin verecek ürün ve çözümler araştırır oldu.  IT personeli genellikle veriyi bir ağ üzerinde aktarırken kullanılan çeşitli IT protokollerine oldukça hakim olsa da, uygulamalarında kullanılan çok sayıda Ot protokolüne daha az aşinadır. OT ve IT sistemleriniz arasında güvenli ve verimli bir veri bağlantısı sağlamanıza yardımcı olacak 3 şey vardır:

  • I/O sinyallerini çok çeşitli IT protokollerine çevirmek: RESTful API, SNMP, Modbus, Aktif Etiketler
  • Veriyi bir IT bulut platformu veya veritabanına taşımak
  • Veri bütünlüğünü güvenceye almak: Veriyi otomatik olarak, istek üzerine veya belirli aralıklarda çekebilmek

I/O’nun Çok Sayıda IT Protokolüne Çevrimi

Moxa Smart I/O, I/O sinyallerini çeşitli protokollere çeviren bir ağ geçididir. Aşağıdakiler de dahil I/O verisini çekmede en çok kullanılan protokolleri destekler:

  • RESTful API
  • SNMP
  • Aktif etiketler (istisnalar aktif olarak MX-AOPC UA Server’a gönderilir)
  • Modbus/TCP

Veriyi Bir IT Bulut Platformu veya Veritabanına Taşıma

IIoT uygulamalarının büyük hacimli verilerin toplanması ve işlenmesini gerektirmesi nedeniyle, işlenen veri hacmi de büyük hızla artıyor olduğundan, veriyi buluta güvenli ve verimli biçimde taşımak sistem performansının püf noktalarından biridir. Moxa’nın MX-AOPC UA Suite yazılımı, OT verisini IT bulutuna taşımanın en sorunsuz, verimli ve maliyet etkin yolunu sunar.

Genellikle IT personeli için saha verisine yönelik binlerce kaydı sorgulamak üzere ara program yazmak, büyük zorluktur. Bu zorluk, saha verisini haberleştirmede fieldbus protokollerinin kullanılıyor olması, fakat verinin bir IT veritabanına aktarılması gerekmesinden kaynaklanır. Bu zorluklar tesisi ölçeklendirmeye gelindiğinde, özellikle de eski tip veri toplama yöntemlerine dayanan sistemler üzerine binen yük nedeniyle daha da katlanır. MX-AOPC UA Suite, Modbus protokolü yoluyla sahadaki kaydedicilerden veri toplamada kullanılabilir. Bu veri daha sonra Azure Cloud gibi bir IT bulutu, bir MES veya web hizmetine taşınabilir, veya veriyi bir IT veritabanına yazmak için, ek programlama gerektirmeyen MX-AOPC UA Logger kullanılabilir.

 

Veri Bütünlüğünü Güvenceye Alma: Veriyi Otomatik, İstek Üzerine veya Belirli Aralıklarda Çekme

​Büyük verinin kalite ve bütünlüğünü güvenceye almanın kolay bir iş olmadığı bilinen bir gerçektir. Her ağın baş belası olan kaçınılmaz ve beklenmedik bağlantı kesintileri, veri kaybının yanı sıra önemli iş süreçlerinde de maliyetli duraklamalara neden olabildiğinden, ana endişe sebeplerinden biridir. Moxa’nın akıllı veri toplama yöntemi, aktarılması gereken veri hacmini düşürmeye ve veri bütünlüğü sağlamaya yardımcı olur. Her ağ bağlantısından sonra MX-AOPC UA Logger, Moxa’nın bağımsız ioLogik 2500 cihazlarında bulunan SD kartlarında depolanmış geçmiş veriyi kayıtlı veri ile karşılaştırır, herhangi bir kayıp veri tespit ettiği takdirde cihazın tekrar eksik veriyi aktarmasını isteyerek verileri tamamlar. Buna ek olarak kullanıcılar veri gönderimini istedikleri zaman tetikleyebilirler: belirli bir tarihte, veya her gün belirli bir saatte bunu yaparak veri bütünlüğünü güvenceye almak mümkündür. Bu tür bir akıllı veri toplama, büyük verinin kalite ve bütünlüğünü artırır, daha doğru analizlere izin verir.