En Verimli Operasyon İçin OT IT Yakınsamasını Hızlandırın

OT IT Yakınsamasında Başarı İçin Üç Kritik Adım

Verileri yararlı bilgilere dönüştürmek için OT (Operasyonel Teknolojiler) ve IT (Bilgi Teknolojileri)’nin yakınsaması gerekir. Ancak, OT ve IT arasındaki temel farklar bu yakınsamayı zorlaştırır. Bu zorlukların üstesinden gelip gelmeyeceğiniz ise, hangi OT/IT bağlanabilirlik çözümümü tercih edeceğinize bağlıdır.

Moxa, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT)’nde bağlanabilirliğin etkinleştirilmesini üç ana başlık üzerinden ele alıyor: Verileri toplamak, verileri bağlamak ve verileri anlamlı hale getirmek. ​Başarılı bir IIoT stratejisi için, bu üç başlığın kusursuz entegrasyonu kritik öneme sahiptir. Moxa, OT/IT yakınlaşmanızı hızlandıran eksiksiz, endüstriyel uçtan buluta bağlantı çözümleri sunar.

IT - OT Entegrasyonunda Yardıma Mı ​İhtiyacınız Var?