9618b98e-0f72-4d39-be3f-c584415815eb

VERİ POLİTİKAMIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, GSL Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak; hangi kişisel verilerinizin tarafımızca ne amaçlarla kullanıldığı hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, hukuki ilişkilerimiz kapsamında, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve ancak KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içinde üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Hangi Kişisel Verilerinizi Kullanıyoruz?

Sunduğumuz hizmetleri mümkün olan en iyi biçimde yerine getirmek, müşterilerimizi bilgilendirme amaçlı pazarlama aktiviteleriyle şirket performansını yükseltmek amacıyla bazı kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilir. İzninize tabi olarak kullanılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Verisi (Ad, soyad, cinsiyet)
 • İletişim Verisi (E-posta adresi, yaşadığı il/ilçe, ilgili firma, cep telefonu numarası)
 • Görsel ve İşitsel Veri (Gerçek kişiye ait fotoğraf, video, ses kayıtları)
 • Web sitesi/E-Posta Kullanım Verileri (E-posta listesi/e-ticaret sitesine üye olduğu tarih, siteye son giriş tarihi, satın alınan ürün, adet, tutar, ödeme biçimi bilgileri, e-posta listesi izin durumu, açılan/tıklanan e-postalar, e-posta listesindeki kaydın son güncelleme tarihi)

Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde ve Hangi Sebeplerle Topluyoruz?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size sunduğumuz hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinmeniz ve verilen hizmetlerimizin etkin biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla toplanmaktadır. Ayrıca sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek, verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak, müşteri ilişkileri yönetimi ve raporlama yapmak amacıyla verilerinize başvurabiliyoruz. Tüm bunların yanı sıra, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve mevzuatta düzenlenmiş yasal bildirimler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Kişisel verileriniz, sitemizde ve paylaştığımız içeriklerde bulunan kayıt formları yoluyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Nerelere Aktarıyoruz?

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz:

 • Kampanyalarımızdan ve bilgilendirmelerimizden haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta gönderebilmek amacıyla iletişim bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.
 • Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarabiliyoruz.
  Kişisel verilerinizi Google Analytics gibi birlikte çalıştığımız firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için aktarabiliyoruz.

Haklarınız Neler?

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek
 • Kişisel verilerinizin KVKK çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) istemek
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep etmek
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek
  haklarına sahipsiniz. Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu info@gsl.com.tr e-posta adresine veya belirtilen şirket adresimize yazılı olarak, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.