9618b98e-0f72-4d39-be3f-c584415815eb

Veri Haberleşmesinin Sorunsuz Sürdürülmesi için Neler Gerekir?

Görünmez faktörler seri haberleşmenize zarar verebilir. Sisteminiz aşağıdaki engelleri aşmada yeterli mi? Emin olun:

Gerilim ve Voltajda Ani Yükselmeler

Ani gerilim ve voltaj yükselmeleri, bir devrenin elektrostatik potansiyelinde meydana gelen kısa süreli dalgalanmalardır. Bu ani yükselmeler genellikle yıldırım çarpması veya güç kesintisi nedeniyle meydana gelir. Ani gerilim sıçraması, hassas elektronik cihazlara zarar verebilir. Bu zararın önüne geçmek için, seri cihazın hasar görmesini önleyecek aşırı gerilim koruyucular kullanılabilir. 

ESD (Elektrostatik Boşalım)

ESD (Elektrostatik boşalım), iki elektrik yüklü objenin teması, kısa devre veya dielektrik çökümü sonucu objeler arasında meydana gelen ani elektrik akımıdır. ESD’nin oluşturduğu beklenmedik, büyük elektrik kıvılcımları, hassas elektronik cihazlara zarar verebilir. Bu nedenle antistatik cihazlar kullanılması gereklidir. 

Toprak Döngüsü (Ground Loop)

Çoğu elektrik sisteminin zemin hattı, sistem operatörlerine donanım kullanımı sırasında elektrik çarpmasını önlemek için topraklanmıştır. Ancak, bağlı cihazların zemin voltajları arasında fark olduğunda, zemin hattı üzerinde oluşan toprak döngüsünün meydana getirdiği arıza tüm sistemi etkileyebilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için, toprak döngülerini ortadan kaldıracak optik izolatörler kullanılır. Optik izolatörler, veri hattı ile zemin arasında, her iki uçta da bağlantıyı etkili biçimde önler. 

Mesafe Kısıtlaması

Seri kablosu uzadıkça, seri haberleşme verisini kodlamada kullanılan voltaj seviyeleri zayıflar. Standart seri portlarda bu kısıtlamayı aşmak için en iyi çözüm, RS-422/RS-485 tekrarlayıcılardır. Veri ve kontrol sinyalleri için ayrı voltaj hatları kullanarak, RS-422/RS-485 tekrarlayıcılar haberleşme mesafesini 1200 metreye kadar çıkarabilir. Her bir çift tekrarlayıcı, 32’ye kadar seri cihaz kaldırabilir. 

EMI (Elektromanyetik Girişim)

EMI (Elektromanyetik girişim), elektriksel gürültünün sıkça karşılaşılan bir türüdür.  Elektrik devresi, güneş, veya kuzey ışıkları gibi hızla değişen elektrik akımları üreten herhangi bir nesne buna neden olabilir. İşin kötüsü, EMI devrenin etkili performans göstermesini kısıtlayabilir veya kesebilir, ve veri kaybına neden olabilir. Neyse ki, fiber optik kablolar elektrik akımı yerine ışıkla sinyal gönderdiğinden, sinyaller elektrik sinyallerinin bloke edileceği EMI değeri yüksek bölgeler üzerinden aktarılabilir. Buna ek olarak fiber optik kablolar da elektrik akımı taşımadıklarından ani voltaj yükselmesi riskini ortadan kaldırabilir. Bu durum ise fiber optik haberleşmeyi minik bir kıvılcımın devasa bir patlamayla sonuçlanabileceği kimyasal fabrikalar ve petrol rafinerileri için ideal çözüm haline getirir.