9618b98e-0f72-4d39-be3f-c584415815eb

UYGULAMA ÖRNEĞİ

Şanlıurfa - Hilvan GES Enerji İzleme SCADA Projesi

Sektör: Yenilenebilir Enerji

Proje Adı: Şanlıurfa – Hilvan GES Enerji İzleme SCADA Projesi

Uygulama Tarihi: 2017

Uygulayan: Renpro Enerji

Uygulama Hakkında

2016’da yenilenebilir enerji santrallerine verilen teşviklerin de etkisiyle, Türkiye’de 1 MW ve altında çok sayıda Güneş Enerjisi Santrali (GES) devreye alındı. Her elektrik santralinde olduğu gibi bu santrallerde de SCADA ve endüstriyel uzaktan izleme sistemleri kurulmasına ihtiyaç duyuldu. Bu sistemler için devreye alınacak haberleşme ağının ise şehirleşmeden uzak ve kablolama altyapısının kısıtlı olduğu kırsal alanlarda kurulabilmesi, istasyonlarda kullanılan çok sayıda cihazın ağa entegre edilmesi ve ağ üzerindeki tüm cihazların enerji üretim uygulamalarının gerektirdiği biçimde zaman senkronizasyonu kriterlerine uyması gerekiyordu. 

Urfa Hilvan’da devreye alınan GES’te de yukarıda bahsedilen gereksinimler, merkezle istasyonların kablosuz haberleşmesinde kullanılacak donanıma yönelik aşağıdaki kriterleri ortaya çıkarttı: 

  • En az 3G, yedeklilik için çift SIM ve güvenli haberleşme için VPN destekleyen endüstriyel tip bir router (yönlendirici)
  • Röle, RTU, I/O modül gibi santralde kullanılan çok sayıda saha enstrümanının ağ bağlantısı sağlanarak bu cihazlardan merkeze bilgi aktarımı
  • Ağ üzerindeki cihazların zaman senkronizasyonu için NTP protokol desteği

GSL Çözümü

Merkezle haberleşme için belirlenen donanım kriterlerine, veri transferinde kullanılacak bir 3G VPN router, saha enstrümanlarının lokal ağ bağlantısını sağlayacak bir Ethernet anahtarı ve NTP time server kullanımıyla cevap vermek mümkündü. Öte yandan tüm bunlar için üç ayrı cihaz kullanmak, projenin toplam maliyetinde kayda değer bir artış meydana getiriyordu. Bu nedenle GSL, tüm bu ihtiyaçlara tek bir cihazda cevap verebilmek için Robustel’in GPS destekli, 4 Ethernet portlu endüstriyel 3G/4G VPN router modeli olan R3000-Q3PB-GPS’i önerdi. Bu modeldeki SNTP zaman senkronizasyonu desteği de ayrı bir time server kullanma ihtiyacını ortadan kaldırdı. 

GES projelerinde sistem entegratörleri için maliyet etkinlik sağlayan bu 3’ü-1-arada çözüm, sene boyunca devreye alınan birçok GES’te de kullanıldı. GSL Mühendislik enerji üretim, dağıtım ve iletim alanında Türkiye çapında birçok projeye danışmanlık, tedarik ve teknik destek sağlamaya devam ediyor. 

​Robustel, ürünlerinin zorlu şartlara dayanıklılığını nasıl güvence altına alıyor? Bu videomuzda izleyin:

Kullanılan Ürün

Bu projede kullanılan ürün hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın:

4G VPN Router, R3000 Quad Serisi

Robustel R3000-Q3PB-GPS

Çift SIM Endüstriyel 3G / 4G VPN Router, 4 Ethernet, 2 Seri Port

Benzer bir projeniz mi var? Size yardımcı olalım: