9618b98e-0f72-4d39-be3f-c584415815eb

UYGULAMA ÖRNEĞİ

TESKİ Atık Su Terfi Merkezleri SCADA Haberleşmesi

Sektör: Atık Su

Proje Adı: TESKİ Atık Su Terfi Merkezleri SCADA Haberleşmesi

Uygulama Tarihi: 2016 – 2019

Uygulayan: SYM Kontrol ve TESKİ

Uygulama Yeri: Tekirdağ

 

Uygulama Hakkında

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin su ve atık su altyapılarını idare eden TESKİ’nin, il sınırları içerisinde çok sayıda noktada atık su terfi istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlarda terfi edilen suyun basıncı, seviye ve pompa durum bilgileri, çalışma saatleri gibi verilerin merkezdeki SCADA’ya aktarılması amaçlanmıştır. 

Atık su terfi istasyonlarında veriler çoğunlukla PLC’ler tarafından toplanmış, merkez SCADA ile haberleşme için ise zorlu ortam koşullarına dayanıklı, endüstriyel bir routera ihtiyaç duyulmuştur. Böylece gerekli kontrol ve izleme işlemleri gerçekleştirilebilecektir. PLC bulunmayan noktalarda ise sürücülerden  gelen akım, tork, devir, sürücü hata geçmişi, çalışma saati gibi Modbus RTU verilerinin, kullanılacak router üzerinde protokol dönüşümü yapılarak, Modbus TCP’ye çevrilmiş halde SCADA’ya iletilmesi istenmiştir. 

GSL Çözümü

GSL, atık su terfi merkezlerinde toplanan verilerin SCADA’ya aktarılmasında Robustel’in Türkiye çapında birçok altyapıda kullanılmakta olan R3000 Lite serisi ile çözüm sağlamıştır. Ürünlerin tesliminden itibaren, kurulum, konfigürasyon ve teknik destek aşamalarının her birinde GSL’nin sertifikalı uzman ekibi destek sunmuştur. Kullanılacak router için Robustel R3000 Lite serisinin seçilmesinde, ürünlerin şu özellikleri belirleyici rol oynamıştır:

  • Zorlu ortam koşullarına dayanıklı tasarıma sahip, endüstriyel bir hücresel router olması
  • Modbus protokol dönüşümü desteklemesi
  • Kurulum ve konfigürasyon kolaylığı

Atık su terfi merkezleri ile SCADA arasındaki veri iletişiminin sağlanmasında aktif olarak çalışmış, TESKİ’nin otomasyon alanında görevli mühendislerinden Mustafa Turgut, GSL’den aldıkları hizmeti şöyle değerlendirdi:

...3 yıla yakın bir zaman içinde sorunsuz çalışmaktadır. Ayrıca belirtmeliyim ki sizin ürünlerinizde [personeliniz] teknik destek anlamında hızlı ve sorunu çözme adına bizimle iletişim halinde olduğundan, ürünleri tanımamızı ve kullanışlı olmasını anlamamızı sağladı. Farklı bir uygulama da olsa teknik olarak bilgi paylaşıldı. Memnuniyetin temelinin de ürün sonrası gösterilen ilgi ve alaka olduğunu düşünüyorum. Bazen teknik olarak yetersiz kaldığımızda [personelinizin] çözüm adına uğraşları için TESKİ adına ayrıca teşekkür ediyorum.

Kullanılan Ürünler

4G Modem router, R3000 Lite Serisi

Robustel R3000 Lite

Çift SIM Endüstriyel 3G / 4G / 4,5G VPN Router, 1 Ethernet, 2 Seri Port

Projeniz mi var? Size yardımcı olalım: