OT ve IT Yakınsamasında Başarı İçin ​Üç Kritik Adım

Adım 3: Verilerin Anlamlandırılması

​Verilerinizi Uçtan Buluta Kullanılabilir Yapın

IIoT Ağ Geçitleri İle Uçtan Buluta Entegrasyon

Eskiden OT verilerinin yalnızca SCADA sistemlerinde işlenmesi ve ​bulunması gerekiyordu. IIoT uygulamalarını etkinleştirmek için ise, verilerin OT cihazlarından IT tabanlı bulut hizmetlerine aktarılmasını gerekir. Toplu veri toplama, yerel zeka ve IT tabanlı bulut hizmetlerine veri aktarımı yapabilecek bir çözüme ihtiyaç duyulur. Moxa’nın IIoT ağ geçidi, endüstriyel uygulamalarınız için IIoT gelişimini hızlandıran güvenli, verimli ve güvenilir bir çözümdür.

IIoT Uygulamanızın Gelişimini Hızlandırmak için 3 Adım

IIoT uygulamanızın gelişiminin hızlandırılması, doğru verilerin doğru zamanda iletilmesini sağlamak için çok önemlidir. Böylece, uygulamanız IIoT’nin avantajlarından yararlanabilir. Bu ise veri toplama için kolay ve hızlı bir çözüm, veri kaydı ve işleme için etkili bir çözüm ve veri bağlantısı için kolay ve güvenli bir çözüm gerektirir.

Fieldbus Donanımından Kolay Veri Toplama

IIoT geliştirmenizi hızlandırmak için, dahili fieldbus tabanlı arayüzlere, protokollere ve veri toplama yöntemine sahip bir IIoT ağ geçidi, ilave OT bağlantı çözümleri uygulamak için ek maliyet ve çabaları azaltmaya yardımcı olur. En yaygın kullanılan fieldbus bağlantısı, seri portlar ve Modbus protokolleriyle etiket tabanlı veri toplamadır. Bu kombinasyonu içeren IIoT ağ geçitleri saha sitelerinden verimli bir şekilde veri toplayabilecektir.

Kullanıma Hazır Veri İşleme Arayüzleri

IIoT geliştirmenizi hızlandırmak için önceden yapılandırılmış ve kullanımı kolay bir veri kaydedici, büyük miktarda ham veriyi mantıklı ve anlamlı bir şekilde organize etme konusunda zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca, uygulama programlama arayüzleri (API’ler), esnek ve özelleştirilmiş uygulama geliştirme için, ham verileri büyük veri analizleri için faydalı bilgilere veya sahadaki anlık yanıtlara dönüştürmek için kullanılabilir.

Bulut Hizmetlerine Güvenli Bağlantı

İnternet üzerinden bulut hizmetlerine güvenli bir şekilde bağlanmak çok önemlidir. İlk olarak, IIoT ağ geçidi, çevrimiçi bağlantı için bir Ethernet veya hücresel arayüz ve MQTT gibi sık kullanılan bir IT iletişim protokolü gerektirir. Ardından, istenmeyen erişimi engellemek için farklı iletişim senaryolarına dayanan güvenli bir yöntem uygulanmalıdır. Son olarak, bulut servis sağlayıcılarıyla uyumluluk, verileri bir bulut platformuna taşımayı kolaylaştırır.

Entegrasyonu Hızlandırın, Yönetimi Basitleştirin

Genel olarak, yukarıdaki üç adımı yerine getirmek için çözümler sunan IIoT ağ geçitleri IIoT gelişimini hızlandırabilir. Ancak, gerçekten akıllı bir IIoT ağ geçidi çözümü için dağıtım, işletim ve bakım için cihazları daha akıllı ve daha sağlam hale getirmenin yollarını da düşünmekten geçer. Moxa’nın akıllı IIoT ağ geçidi çözümleri, yalnızca IIoT gelişimini hızlandırmak için yukarıda belirtilen üç adımı içermekle kalmaz, aynı zamanda IIoT ağ geçitlerinizi çalıştırma ve sürdürme çabalarını basitleştirerek IIoT uygulamalarınız için mükemmel seçimler yapar.

IIoT Gelişimini Hızlandırın

​Kolay ve Güvenli Veri Bağlantısı

 • Buluta Bağlanın: TLS üzerinden OpenVPN ile hücresel bağlantı sizi güvenli bir şekilde bir bulut platformuna götürür.
 • IT Programlarıyla İletişim Kurun: IT uygulamaları için MQTT protokolüne dönüştürme

Verimli Veri Toplama ve İşleme

 • IT Sistemlerine OT Verileri: RESTful/C/Python API’leri ve API belirteçleri IT uygulamalarına OT veri entegrasyonunu kolay ve güvenli hale getirir
 • IT Personelinin Kullanımı için OT Verileri: Modbus verilerine erişmek için kullanımı kolay GUI

Kolay ve Hızlı Veri Toplama

 • OT Cihaz Arabirimi: Fieldbus ekipmanına bağlanmak için seri port
 • OT Cihaz Protokolü: Modbus saha verilerinin etiket tabanlı veri toplaması

IIoT Sisteminin Yaşam Döngüsünü Basitleştirin

Uzaktan Kolay Konfigürasyon

 • Uzaktan Toplu Yapılandırma: Uzak cihazlarda üretici yazılımını yükseltmek kolaylığı

Güvenli ve Güvenilir Cihaz Kullanımı

 • Uzun Vadeli Taahhüt: Linux için 10 yıllık uzun vadeli destek
 • Cihaz Güvenliği: Cihazı ve içindeki verileri korumak için TPM 2.0 desteği

Kolay ve Güvenilir Cihaz Kurulumu/Konumlandırılması

 • Kolay Konumlandırma: Toplu yapılandırma kolaylığı
 • Kanıtlanmış Güvenilirlik: Endüstriyel uygulamalar için özel üretim

IT – OT Entegrasyonunda Yardıma Mı ​İhtiyacınız Var?

Verilerin Toplanması

Verilerin Bağlanması