9618b98e-0f72-4d39-be3f-c584415815eb

TEKNİK YAZI

Ortam Koşulları Verimli ve Gerçek Zamanlı Olarak Nasıl Denetlenebilir?

İçindekiler

  Günümüzde tüm dünyada endüstriyel uygulamalarda enerji tasarrufu çözümleri kayda değer ölçüde ilgi çekiyor. Geçmişte tesislerde enerji kullanımını denetleyen sistemler, yalnızca toplam enerji tüketimini sunabiliyordu. Bu durum, mühendislerin tesise veya uzak sahalara yayılmış cihazların enerji kullanımını analiz etmelerini zorlaştırıyordu. Bu nedenle uzak sahalarda bulunan cihazların gerçek zamanlı olarak analiz ve kontrol edilebilmesini sağlayan verimli veri toplama çözümleri son derece önemli hale geldi. 

  Moxa’nın Akıllı Remote I/O Çözümleri Enerjiden Tasarruf Etmenizi Kolaylaştırır:

  Verimli ve Daha Hızlı Veri Toplama

  Enerji tasarrufu için akıllı çevre koşulları kontrol sistemlerinin uç cihazlardan gerçek zamanlı veriye erişebilmesi gerekir. Herhangi bir modern enerji tasarruf sisteminin en önemli özelliklerinden biri gerçek zamanlı olarak veriye ulaşabilmesidir. Ancak, alışılmış OPC sunucularının uç cihazlardan veri toplamada sorgulama (polling) yöntemini kullanması, verinin ihtiyaç duyulduğu kadar hızlı toplanabilmesini zorlaştırmaktadır. Tek bir sistemin uzak sahalarda binlerce cihazı denetlemesi gerekebileceğinden, polling verinin uzak sahalardan merkeze aktarımı için gereken süreyi önemli ölçüde uzatabilir.

  Dahili MX-AOPC UA sunucusu sayesinde Moxa’nın ioLogik serisi, etkinlik verisini SCADA sistemleri ve IT veritabanına, etkinlik gerçekleştiği takdirde, aktif biçimde göndererek verimliliği artırır. Böylece bu verimli aktif I/O uygulamasıyla etkinlik verisi gerçek zamanlı aktarılır, aktarımında minimum bant genişliği kullanır. Bu yöntem ile alışılmış OPC sunucularında kullanılan polling yapısı arasında temel bir farklılık bulunur: Polling yönteminde SCADA sistemi tüm I/O cihazlarını, sürekli sorgular. Bu işlem Ethernet bant genişliğinizin büyük bölümünü meşgul etmekle kalmaz, etkinlikler gerçekleştiği an yerine cihaz sorgulandığında raporlandığından, aynı zamanda eyleme geçmede gecikmelere de neden olabilir. 

  Verimli Kurulum ve Konfigürasyon

  Enerji tasarruf sistemlerinin bir özelliği, sahalarda ışıklar, üretim hatları ve çevresel koşullar gibi birçok öğeyi denetleyen çok yüksek sayılarda I/O kanalı içerebilmesidir. Buna ek olarak, farklı uygulamalarda kullanılan I/O kanal tipi de farklılıklar gösterebilir. Uygulama ihtiyacına göre dijital I/O, analog I/O veya sıcaklık sensörleri (TC/RTD) tercih edilebilir. Ayrıca farklı I/O kanalları bir tesisin farklı bölümlerinde de bulunabildiğinden, uzak saha cihazlarının SCADA sistemine bağlanması daha da zorlaşabilir. Moxa ioLogik 2500 ile 8’e kadar ioLogik E1200 serisi I/O modülünü kullanarak 100’den fazla farklı kanala sahip çok yönlü bir I/O dizisi elde etmek mümkündür. ioLogik 2500, tüm I/O dizisini kontrol edecek ideal ana birim işlevi görür, ve yalnızca tek IP adresiyle tüm I/O dizisini ağa dâhil edebilir. 

  Kolay, Sorunsuz Bağlantı

  Çevre denetim sistemleri, farklı ara yüzlerle denetleme gerektiren birçok farklı cihaz içerir. ioLogik 2500, seri (Modbus RTU) ara yüzlerle Ethernet (Modbus TCP) ara yüzleri arasında dönüşüm sağlayabildiğinden, ideal bir Modbus ağ geçidi işlevi görür. Buna ek olarak seri veriler (Modbus RTU), mevcut bir SCADA sisteminde kullanabilmek için MX-AOPC UA sunucusuyla da entegre edilebilen MX-AOPC etiketleriyle yönetilebilir. 

  NPort seri cihaz sunucuları, bazı seri cihazları doğrudan Ethernet ağına bağlamada kullanılabilir. Örneğin faturalandırma amacıyla veri sağlayan elektrik, su ve gaz sayaçları bu yolla ağa bağlanabilir. Okutulan bir kimlik kartının geçerli olup olmadığını doğrulamak için merkezi bir veritabanına erişmesi gereken erişim kontrolü cihazlarını da aynı yöntemle bağlamak mümkündür. Bu yolla mevcut bir Ethernet ağı kullanılarak, seri cihazlardan alınan seri sinyaller, ek kablolama gerektirmeden aktarılabilir.

  Verimli I/O Konfigürasyonu

  İdeal bir enerji tasarruf sistemi hem merkezi hem de yerel kontrol desteğine sahiptir. Bu özellik, kontrol kararlarının her uzak saha lokasyonunda bağımsız biçimde verilmesini mümkün hale getirir. Eğer sahadaki cihazlar veri toplama ve kontrol komutları vermede aktif rol alabilirse, tüm sistemin enerji tüketimi çok daha hızlı biçimde optimize edilebilir.

  Moxa’nın yeni Click&Go Plus™ kontrol logic programı, kullanıcıların belirli senaryolara ve ne tür bir bilgi alındığına bağlı I/O eylemlerini yapılandırmalarına izin veren akıllı bir logic programlama sağlar. Click&Go Plus, I/O uygulamalarınızı tek satır kod yazmadan kolayca ve verimli bir biçimde kurmanızı sağlayacak 48’e kadar kural ve ek güncellemelerle 8’e kadar koşul/eylem destekler.

  1. Doğru I/O Bileşenleri Kurun: Tüm I/O’lar, seri portlar ve Active OPC Server ile ağ parametrelerinin doğru kurulduğundan emin olun. Örneğin eğer dijital input’un sayaç girdisi (counter input) olarak çalışması gerekiyorsa, bunu I/O kurulum sayfasında doğru modda ayarladığınızdan emin olun. C&G+ kuralları tasarlanacağı zaman, sadece doğru biçimde kurulan I/O bileşenleri C&G+ bileşeni olarak kullanılabilecektir.
  2. Yazılım Bileşenleri Oluşturun: C&G+, donanım bileşenlerini desteklemekle kalmaz, ayrıca süreölçer, çizelge, CGI ve dahili kayıt gibi farklı yazılım bileşenlerine de sahiptir. Bu esnekliği, C&G+’ı denetim ve alarm uygulamaları için mevcut en iyi logic programı haline getirir. Tüm yazılım bileşenlerinizin doğru kurulduğuna emin olun. C&G+ kuralları tasarlanacağı zaman, sadece doğru biçimde kurulan yazılım bileşenleri C&G+ bileşeni olarak kullanılabilecektir.
  3. C&G+ Logic Tasarlayın: Logic programlamada kullanılacak HW/SW bileşenlerini seçmek için “IF-Condition” ve “THEN/ELSE-Action”a tıklayın. C&G+’ta ek “3 layers Logic Gate-AND/OR/NOT”, uygulamalara daha büyük çeşitlilik ve esneklik kazandırır. 
  4. Simülasyonu Çalıştırın: IF-Condition durumunu seçin ve logic ayarınızı simüle etmek için “Run Once”a tıklayın. Simülasyon sonucunu ekranın en altındaki bilgi penceresinden kontrol edebilirsiniz.

  Moxa Remote I/O Cihazları