9618b98e-0f72-4d39-be3f-c584415815eb
UYGULAMA ÖRNEĞİ

MASKİ Kuyu Suyu Takip Sistemi Projesi

Sektör: Su ve Atık Su

Proje Adı: MASKİ Kuyu Suyu Takip Sistemi

Tarih: 2019-2023

Son Kullanıcı: Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Sistem Entegratörü: Datech Otomasyon 

Uygulama Hakkında

Malatya’da su altyapısının yetersiz kaldığı bazı bölgelerde yerleşim yerlerine içme suyu sondaj kuyuları yoluyla sağlanmaktadır. 

Temiz içme suyunun sağlıklı biçimde temini ve dağıtımı için, kuyulardaki su seviye ve durumunun takibi büyük önem taşır. Su kalitesi kamu sağlığı için çok önemli olduğu gibi, kuyudaki su pompasının kullanım süresini de etkileyebilir. Su kalitesinin bozulması, kuyu içindeki donanımların zarar görmesine dahi neden olabilir. Bu nedenle kuyudaki suyun durumuna ilişkin verilerin takibi, donanımlarda yaşanabilecek arızalara karşı önlem almayı veya arıza durumunda müdahaleyi de kolaylaştırır. 

Kuyu suyunun takibi amacıyla SCADA sistemine entegrasyonu, su dağıtım sistemlerinde enerji tasarrufu, verimlilik artışı, zaman ve emek tasarrufu sağlar. 

Kuyu Suyu Takip Sistemi Altyapısı

Kuyu suyu takip sisteminden istenen verimin alınabilmesi için ise ortam gereksinimlerine uygun, stabil haberleşme sağlayan haberleşme donanımlarının tercih edilmesi gerekir. Bu sayede su kuyusunun çalışma parametreleri uzaktan izlenerek, gecikme olmadan arıza durumlarında bilgi alınabilir. Kuyu basıncı, su debisi, sudaki klor miktarı gibi bilgilerin izlenmesi ile kuyunun verimli bir şekilde çalışması sağlanır.

Malatya’daki su kuyularının izlenmesinde de benzer bir sistem yapısı sağlanması istendi. Kuyulara yerleştirilen sensörler ve klor ölçüm cihazı gibi ekipmanlardan toplanan su kuyusu verilerinin kapalı bir network ile SCADA’ya aktarılarak takip edilmesi amaçlandı. Farklı kuyularda farklı cihazlar kullanılabildiğinden, RS485, Ethernet, I/O gibi farklı arayüzler destekleyen router donanımlarına ihtiyaç duyuldu. MASKİ Su Kuyusu İzleme Projesinin otomasyon ve haberleşme sistem entegratörlüğünü Datech Otomasyon üstlendi.

MASKİ Kuyu Suyu Takip Sistemi
Kuyu Suyu Takip Sistemi Şeması

GSL Çözümü

MASKİ Kuyu Suyu Takip Sistemi’nde farklı haberleşme arayüzleriyle çalışan her bir cihazdan gelen verinin iletilmesi için GSL, topolojiye en uygun router ve Ethernet switch donanımlarının belirlenmesine katkıda bulundu. 

Saha gözlem cihazlarından gelen Ethernet tabanlı veriler Kyland Opal8 serisi endüstriyel yönetilemez DIN-Ray switch ile toplandı. Su kuyularındaki I/O verilerinin toplanmasında ise PLC kullanıldı. Klor ölçüm cihazlarından toplanan verilerin kontrol merkezine iletiminde seri portlu Robustel R1511 veya tek Ethernet port, çift SIM kart destekli R3000 Lite serisi 4G router tercih edildi. Kuyu suyu takip sistemlerinde Robustel’in endüstriyel 4G routerlarının tercih edilmesinde ekipmanların aşağıdaki özellikleri etkili oldu:

  • Endüstriyel altyapıların gerektirdiği seviyede stabil haberleşme
  • RS485, Ethernet, I/O gibi farklı arayüz desteği
  • Uzaktan kolay yönetim, uzaktan otomatik yeniden başlatma gibi pratik yazılım özellikleri

Proje sürecinde GSL ürünlerin hızlı teminini, kurulum ve konfigürasyon aşamalarında ise teknik destek sağladı.

Kullanılan Ürünler

Bu projede kullanılan ürün grubu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın:

Benzer bir projeniz mi var? Size yardımcı olalım: