9618b98e-0f72-4d39-be3f-c584415815eb

Hipermarketlerde İklimlendirme Sistemlerinin Enerji Kullanımı Nasıl En Aza İndirilebilir?

iklimlendirme sistemleri

Uygulama: Tesis Gözleme ve Kontrol Sistemleri

Sektör: Enerji | IIoT

Uygulama Yeri: Tayvan

Hipermarketlerde İklimlendirme Sistemlerinin Enerji Kullanımı Nasıl En Aza İndirilebilir?

Fiziksel Ortamdan Gerçek Zamanlı Veri Edinme İhtiyacı

HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning), yani iklimlendirme sistemleri, iç mekan ve taşıt çevre konforunun kontrol edilmesini sağlayan sistemlerdir. Bu sistemler hipermarket gibi geniş alanlarda alışveriş yapan müşterilerin konforunun ve mekan içi optimum havalandırmanın sağlanması amacıyla kullanılır. Ancak iklimlendirme sistemleri büyük miktarda enerji harcamasıyla ünlüdür. Tipik iklimlendirme sistemleri, enerji tüketiminin optimizasyonun sağlanması için enerji kullanım verilerini belirli aralıklarla toplar. Eski tip sistemler enerji tüketim verilerinin toplanmasında başarılı olsa da, verileri yorumlamak ve bu verileri işlemek için kurala dayalı mantık yeteneklerinden yoksundur. Bu nedenle çoğu iklimlendirme sisteminde soğutma grupları, pompa ve fan gibi temel donanımlar bir ağa bağlı olmadığından, sistemi mevcut ortam sıcaklığına göre manuel olarak ayarlamak için insan işgücüne ihtiyaç duyulur. Gerçek zamanlı veriler elde etmek için kullanılan sensörlerin adaptasyonu, ağda kullanılan farklı protokoller arasındaki birlikte çalışabilirlik sorunları nedeniyle her zaman kolay olmayabilir. Bu durum da, gerçek zamanlı veri elde etme ve iklimlendirme sistemlerinde optimizasyon zorluğunun üstesinden gelmeyi çok maliyetli bir hale getirebilir.

Bir diğer zorluk ise, enerji tasarrufunu tamamen optimize etmek için otomatik olarak oluşturulan ayarlar aracılığıyla verileri zamanında yorumlayabilmek ve yanıta dönüştürebilmektir. Hipermarket gibi tesisler soğutma gruplarını, pompaları, fanları ve sensörleri birbirine bağlayan bir Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) çözümüne ihtiyaç duyar. Soğutma sistemlerinin aktivasyon süresinin ayarlanması, bu ve benzeri tesislerin enerji tasarrufuna ve işletme maliyetlerini düşürmesine yardımcı olur.

İklimlendirme Sistemlerinin Gereksinimleri

  • Mesai saatleri ve güncel çevre koşullarına uygun, iklimlendirme sisteminin otomatik kontrolünün sağlanması için yerinde bir müdahele çözümü
  • İklimlendirme sisteminden gelen veriyi toplayıp analiz ederek sürekli enerji verimliliği sağlamak için enerji kullanımını her zaman ve her yerde takip etme (örn. su soğutma sistemleri, enerji tüketimi takibi)
iklimlendirme sistemleri

Moxa'nın İklimlendirme Sistemlerine Yönelik Çözümü

RTD sensörleri, güç sayaçları ve uzak I/O modülleri fiziksel ortamda konumlandırılarak, ortam sıcaklığı, su soğutma grubu sıcaklığı, pompa hızı ve güç tüketimi hakkında gerçek zamanlı seri, dijital ve analog veri toplanabilir. Bu veri gerekli eylem tespiti için veri tabanına iletilebilir. 

Hipermarketteki gerçek zamanlı sıcaklığa bağlı olarak su soğutma sistemleri, pompa ve fanın ayarlarını otomatik olarak etkinleştirmek için akıllı iklimlendirme sisteminin işleyişini düzenleyen komutlar, karmaşık programlama gerektirmeyen bir kontrol mantığı olan Click&Go Plus tarafından ayarlanabilir. Click&Go Plus, Moxa’nın ioLogik serisi Ethernet uzak I/O modüllerine entegredir. 

DI kanalları, soğutma grubu, pompa ve fanın durumunu izler. DO kanalları ise, tesis çevresinde sıcaklık okumaları alan Ethernet uzak I/O modülleri Moxa ioLogik E1260 tarafından sağlanan bilgilere dayanarak soğutucu, pompa ve fan ayarlarını kontrol eder. Click&Go Plus ayrıca iklimlendirme sistemini mesai saatlerine göre çalıştırmaya olanak tanıyarak işletmeye de fayda sağlar.

Moxa’nın sunduğu çözümün bir diğer önemli özelliği ise, I/O ve güç sayaçları gibi bağlı seri cihaz verilerinin MySQL veritabanına gönderebilmesidir. Böylece web server aracılığıyla sistem ve enerji kullanım durumunu görülebilir. Sahadan elde edilen OT verilerinin toplanarak Moxa’nın veri toplama paketi MX-AOPC Suite aracılığıyla veri tabanına gönderilmesi, sistem entegratörlerinin iş yükünü büyük ölçüde azaltır. Dahası, müşterinin eski tip iklimlendirme sistemlerinin OT kısımlarını IIoT ağlarına bağlayabilir. 

Hipermarket gibi işletmelerin yöneticileri, web konsoluna bağlanarak kolaylıkla iklimlendirme sistemini ve tasarruf edilen enerji miktarını gözlemleyebilir. İklimlendirme sisteminin uzaktan kontrolünün sağlanmasıyla mühendisler artık rutin kontrol için sahaya gitmek zorunda kalmaz. Yalnızca hemen ilgilenilmesi gereken bir sorun ortaya çıktığında devreye girebilirler. Bu iki özellik sayesinde son kullanıcının toplam sahip olma maliyetleri büyük ölçüde azaltılabilir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir