9618b98e-0f72-4d39-be3f-c584415815eb
UYGULAMA ÖRNEĞİ

Hilvan İçme Suyu Arıtma Tesisi Haberleşme Sistemi​

Sektör: Su Arıtma

Proje Adı: Hilvan İçme Suyu Arıtma Tesisi Haberleşme Sistemi

Uygulama Tarihi: Eylül 2022

Uygulayan: Galtek Mühendislik 

Son Kullanıcı: DSİ

İçme Suyu Arıtma Uygulaması Hakkında​

Hilvan’da Şanlıurfa Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Eylül 2022 itibariyle kurulumu tamamlanan Hilvan İçme Suyu Arıtma Tesisi, Atatürk Baraj Gölü’nden alınan suyu arıtarak ilçeye günde 15.000 m³ içme suyu sağlar hale geldi.

Bu tesisin merkezi bir noktadan idaresi ve işletimi için SCADA merkezi otomasyon sistemi kuruldu. Tesisteki ünitelerde bulunan debimetreler, pH metre, bulanıklık ölçer, bakiye klor analizörü gibi kontrol ve ölçüm ekipmanlarından alınan verilerin işlenmesi, gerektiğinde müdahale edilebilmesi için ise bölgesel kontrol panoları konumlandırıldı. 

Tüm üniteler ve ana ekipmanlar otomasyon sistemiyle bağlantılı hale getirilerek arıza durumları için alarm sistemi sağlandı. Bütün bu sistemde sağlıklı haberleşme sağlanması için ise aşağıdaki kriterler ortaya çıktı:

  • PROFINET ve I/O verilerinin sorunsuz iletilmesi
  • Birbirinden uzak kontrol panoları arasında fiber optik haberleşme
  • Sistem duruş süresinin en az tutulduğu hassas haberleşme ağları

Hilvan İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin otomasyon ve haberleşme sistem entegratörlüğünü Galtek Mühendislik üstlendi.

GSL Çözümü

Tesiste panoların fiber optik haberleşmesi için GSL, PROFINET destekli Kyland yönetilebilir Ethernet switchler ve bunlarda kullanılan, 40 km’ye kadar mesafede fiber optik haberleşme sunan single mode fiber SFP modüller sağladı. Böylece uç cihazlardan gelen PROFINET ve I/O verileri ile HMI panellerden gelen veriler, yedekli bir ring yapısı kurularak merkez PROFINET master cihaza aktarıldı. Kritik bir haberleşme söz konusu olduğu için bu haberleşmede RSTP’den daha düşük sistem duruş süresine sahip Kyland DT-Ring teknolojisi kullanıldı.

 

GSL proje sürecinde topolojinin oluşturulmasında danışmanlık sunarken, kurulum ve konfigürasyon aşamasında da teknik destek sağladı.

içme suyu arıtma uygulama örneği şeması
Uygulama Şeması

Kullanılan Ürünler

Bu projede kullanılan ürünler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın:

sicom3000a

Kyland SICOM3000A

Layer 2 Yönetilebilir DIN-Ray Endüstriyel Ethernet Switch

Benzer bir projeniz mi var? Size yardımcı olalım: