9618b98e-0f72-4d39-be3f-c584415815eb

UYGULAMA ÖRNEĞİ

Demir Çelik Fabrikası Doğalgaz Isıtma
Sistemi Otomasyon Projesi

Demir Çelik Fabrikası Doğalgaz Isıtma Sistemi Otomasyon Projesi

Sektör: Fabrika Otomasyonu

Proje Adı: Demir Çelik Fabrikası Doğal Gaz Isıtma Sistemi Otomasyon Projesi

Uygulama Tarihi: Ekim 2018

Uygulama Hakkında

Erdemir Demir-Çelik Fabrikası’ndaki ısıtma-tandiş sistemi, uzun yıllardır kok kömürünün yakılması sonucu elde edilen enerji ile çalışmaktaydı. Kok kömürüne kıyasla, doğal gaz enerjisi; güvenlik, verimlilik ve ekonomik açıdan daha uygun kullanıma sahip olması nedeniyle Erdemir Demir-Çelik Fabrikası gibi birçok işletme tarafından tercih ediliyor. Kok kömürü kullanımından doğal gaz kullanımına geçiş ise, fabrikanın devredeki haberleşme sisteminde de birtakım değişikliklere gidilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu bağlamda SCADA sisteminde revizyonun yanı sıra farklı protokollerle haberleşen donanımlar arasında protokol dönüşümü sağlanması gerekmiştir.

demir çelik,protokol,protokol çevirici,mgate,gateway demir çelik

GSL Çözümü

Erdemir Demir-Çelik Fabrikası’nda ısıtma-tandiş haberleşme sisteminin devreye alınması için gerekli pano ekipmanlarının kurulumu ve SCADA sisteminde revizyon safhasında, GSL haberleşme ağı tarafında devreye girmiştir. Bu ihtiyaç kapsamında GSL, Modbus RTU/ASCII’den PROFIBUS’a protokol dönüşümü için Moxa’nın MGate 4101-MB-PBS slave gateway ürününün tedarik, kurulum ve konfigürasyonunu gerçekleştirmiştir. MGate 4101-MB-PBS protokol çeviriciler, doğalgaz sayacından gelen Modbus verisini PROFIBUS’a dönüştürüp, Siemens S7-300 PLC’ye aktarmada kullanılmıştır.

demir çelik
demir çelik,protokol,protokol çevirici,mgate,gateway demir çelik
demir çelik,protokol,protokol çevirici,mgate,gateway demir çelik

Kullanılan Ürün

Bu projede kullanılan ürün hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın:

demir çelik,protokol,protokol çevirici,mgate,gateway demir çelik

MGate 4101-MB-PBS

1-port Modbus-to-PROFIBUS Slave gateway

​GSL ekibinin Erdemir Demir Çelik Fabrikası’na kurulum ve konfigürasyona
destek amaçlı ziyaretlerini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.

Benzer bir projeniz mi var? Size yardımcı olalım: