9618b98e-0f72-4d39-be3f-c584415815eb

TEKNİK YAZI

Cihaz Verilerinizi MTConnect Uygulamasına Taşıyın

MTConnect Nedir?

 

MTConnect, üretim sahası verilerini herhangi bir MTConnect uyumlu yazılım uygulaması tarafından anlaşılabilecek standart bir formatta tanımlamayı amaçlayan atölye uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Veriler MTConnect uyumlu arabirim tarafından tanımlandıktan sonra, her uygulama içindeki verileri yeniden tanımlamaya gerek yoktur.

MTConnect’i yerleşik olarak desteklemeyen eski makine araçları için yaygın olan uygulama, sensör bağlantıları ve I/O’lar aracılığıyla makine ile ilgili verileri elde etmektir. Moxa NPort IA(W)5000A-I/O cihazdaki tüm dijital girişler için MTConnect özelliklerini destekler ve kullanıcıların dijital girişlere hangi veri ögelerini ve istenen MTConnect etiketlerini bağlamaları için yapılandırılabilir bir arayüz sağlar.

NPort, bir olay tetiklendiğinde MTConnect etiketlerini güncellemek ve kaydetmek için adaptörün yanı sıra bir agent işlevi görür. İstemci uygulaması, MTConnect verisini, veri istemek, saklamak, değiştirmek ve görüntülemek gibi tipik işlevlere sahip olan talep edeni ve kullanıcısıdır.

mtconnect,fabrika otomasyonu,iiot,endüstriyel verimlilik mtconnect

MTConnect Cihazları ve Veri Türleri

Bir MTConnect “cihazı”, CNC makinesi veya robotu gibi bir takım veri sağlayan bileşenlerden oluşur.
MTConnect şu veri türlerin tanımlar: “devices”, “streams” ve “assets”.. NPort ise “devices”,  ve “streams” veri türlerini  kapsarken  “assets” veri türünü  kapsamaz. Akışlar içinde NPort, Olaylar ve Koşul’daki tüm veri öğelerini kapsar ancak Örnekleri kapsamaz. (Bir Örnek sürekli bir veri noktası serisidir ve NPort o anda yalnızca bu noktada sürekli veri elde edilemeyen DI’yi desteklemektedir.)

mtconnect,fabrika otomasyonu,iiot,endüstriyel verimlilik mtconnect

 
Örneğin, CNC-1 adlı bir cihaz DigitalInput: dev_1 bileşeninden oluşur. Bileşen bir Olay veya Koşul veri öğesi tanımına sahiptir. Bu örnekte, DigitalInput: dev_1 bileşeninin Olay veri öğeleri vardır: Bunlar “EXECUTION” ve “EMERGENCY_STOP”dur.

mtconnect,fabrika otomasyonu,iiot,endüstriyel verimlilik mtconnect

 

Kodlamasız MTConnect Etiketi Konfigürasyonu 

NPort IA (W) 5000A-I / O, kullanıcıların dijital girişleri MTConnect veri değerlerine dönüştürmelerine olanak tanıyan, yapılandırılması kolay bir web arayüzü sunar. NPort’taki MTConnect ayarlarını tamamlamak için aşağıdaki önemli adımlar gereklidir.

Cihazın Veri Öğelerinin Çözümlenmesi

NPort’u yapılandırmadan önce, NPort üzerindeki dijital girişler yoluyla toplanması gereken verilerin cihazda nereden geldiğini anlamak gerekir. Aşağıda, bir CNC denetleyicisindeki birkaç öğenin makine durumunu temsil eden giriş sinyalleri sağlayabildiği bir örnek bulunmaktadır.

mtconnect

Aşağıdaki tabloda  MTConnect tanımlı veri öğeleri ve bu veri öğelerine  karşılık gelen geçerli veri değerleri vardır:

mtconnect,fabrika otomasyonu,iiot,endüstriyel verimlilik mtconnect

Kullanıcıların bu veri öğelerini NPort’ta yapılandırması gerekir, böylece denetleyici bu öğelerle düzgün bir şekilde tanımlanabilir.

mtconnect,fabrika otomasyonu,iiot,endüstriyel verimlilik mtconnect
mtconnect,fabrika otomasyonu,iiot,endüstriyel verimlilik mtconnect

Sinyal davranışının belirlenmesi

Veri öğeleri cihaz içinde ayarlandıktan sonra, veri öğelerini verileri aldığınız dijital girişlerle eşleştirin ve uygun DI tipini seçin (DI açık / kapalı veya Pules açık / kapalı).

mtconnect,fabrika otomasyonu,iiot,endüstriyel verimlilik mtconnect
mtconnect,fabrika otomasyonu,iiot,endüstriyel verimlilik mtconnect

Olayların aktif / pasif değerini belirleme

Geçerli bir aktif/pasif tetiklenmiş değer atayın, böylece DI statüsü değiştiğinde NPort, agent’ı güncelleyecektir. Tetiklenen değerler, önceki bölümdeki tabloda belirtildiği gibi her veri öğesi için MTConnect protokolünde tanımlanır. Bu değerler, istemci yazılımı tarafından yakalanacak ve kullanıcıların daha iyi karar almak için mevcut makine durumunu kolayca anlamalarına yardımcı olacak bir biçimde görselleştirilecektir.
Aşağıda, makine durumunun basitleştirilmiş bir görünümünü veren MTConnect aygıtları için ücretsiz ve basit bir MDC istemci yazılımı olan Trakhound kontrol paneli kullanan bir örnek verilmiştir. Tek tip verilerle, geliştiriciler ve entegratörler çeviri yerine yararlı ve üretken üretim analizine odaklanabilir.

mtconnect,fabrika otomasyonu,iiot,endüstriyel verimlilik mtconnect
mtconnect,fabrika otomasyonu,iiot,endüstriyel verimlilik mtconnect

NPort-MTConnect Agent Desteklenen İstek Türü

Şu anda, NPort’taki MTConnect Aracısı üç ana istek türünü desteklemektedir:
Probe isteği: Yanıt, verileri rapor edilen cihazları açıklar.
Current isteği: İstek alındığında cihazlara ait veri öğelerinin değerlerini alır.
Sample isteği: Bir veya daha fazla veri öğesi için geçmiş ve / veya geçerli değerlerin bir listesini alır
MTConnect, istenen MTConnect komutunu almak ve iletmek için HTTP kurallarına uyar.

Aşağıda farklı komutlardan alınan yanıtlara örnekler gösterilmektedir.

 Probe Komutu: http://IP of NPort:5000/probe – örnek olarak http://192.168.127.254:5000/probe sonucu aşağıdaki gibi verir:

mtconnect,fabrika otomasyonu,iiot,endüstriyel verimlilik mtconnect

Current Komutu: http://IP of NPort:5000/current—örnek olarak http://192.168.127.254:5000/current sonucu aşağıdaki gibi verir:

mtconnect,fabrika otomasyonu,iiot,endüstriyel verimlilik mtconnect

Sample Komutu: http://IP of NPort:5000/sample—örnek olarak http://192.168.127.254:5000/sample sonucu aşağıdaki gibi verir:

mtconnect,fabrika otomasyonu,iiot,endüstriyel verimlilik mtconnect