Üreticiler Covid-19 Döneminde Yeni Normal Koşullarıyla Nasıl Baş Etmeli?

Covid-19 sebebiyle işletmeler evden çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi yeni çalışma sistemlerini benimsemeye başladılar. Ancak fabrikalarda üretim bantları ne yazık ki evden yürümüyor ve koşullar kötü de olsa, her işletme operasyonlarını güvenli bir şekilde sürdürmek istiyor. Fabrikalar ve iş yerleri tekrar açıldıktan sonra sosyal mesafeyi koruyarak çalışmaya başladılar. Ayrıca ofis ve takım yönetimi konusunda dijital imkânlar sunan birçok uygulama da ortaya çıktı.

Tıpkı kurumsal süreçlerin yürütülmesinde olduğu gibi, kritik makinelerin süreçlerinde de dijital yükseltmeler geliştirmeler yapılmasımak mümkündür. Otonom sistemler ise bu dijitalleşmenin önemli bir parçasıdır. Peki şirketler çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağladığı gibi aynı zamanda olası krizlere, yeni normlara (uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma, sosyal mesafe vs gibi) nasıl uyum sağlayabilir ve verimliliklerini nasıl sürdürebilirler? Sizler için bu konuda dikkate alınması gereken 3 faktörü bir araya getirdik.

Operasyon Verilerinin Sayısallaştırılması

Şimdiye kadar tüm şirketler dijitalleşme konusunda istekli adımlar atsa da Covid-19 pandemisinin bu geçişi hızlandırdığı da bir gerçektir. İnsanlar zaten iş yerinde kullandıkları yazılımlarla çevrimiçi iletişim kurabilirken, makinelerin de gerçek zamanlı veri iletmesi ve hatta dijitalleşme yoluyla birbirleriyle iletişim kurmaları mümkündür. Bu veriler sadece yerel sunucularda değil, bulut ortamında da saklanarak dünyanın her yerinden erişilebilir hale gelebilir. Bu sistemler sayesinde üretimden sorumlu ve uzaktan çalışmak zorunda kalan bir yönetici, imalat sürecindeki verileri zamanında edinebilir ve hatta bu süreçlerin uzaktan konfigürasyonunu da yapabilir. Buna ek olarak şirketler, verimliliği ve marjı arttırmak adına bu verileri kullanarak üretim süreçlerini de yeniden tasarlayabilirler. 

Konuyla ilgili içeriklerimizi inceleyin:

Kritik Makineler için Uzaktan Bakım

Pandemi sürecinde sebebiyle birçok insan iş yerlerine gidemedi. Bbirçok işletmenin ya  evden çalışma modeline geçmek zorunda kalmasıylati, ya da bir süreliğine çalışmayı durdurdu. Bazı işletme sahipleri, otonom üretim hatlarına yatırım yapmaya devam ederek üretimin devam etmesini sağladı. Ancak bu süreçte kritik makinelerin arızalanması ya da hasar görmesi gibi bir kaygı da ortaya çıktıda duyulmaya başlandı. Yüksek bedeller ödenerek alınan ve kritik operasyonel süreçlerde rol oynayan makinelerin bakım ve onarım sözleşmeleri, şehir ya da ülke çapında bir kapanma durumunda geçersiz kalacaktır. Çünkü böyle bir durumda makine üreticilerinin de yerinde bakım yapması imkansız hale gelecektir. Bu sebeple daha önce yeteri kadar kullanılmayan uzaktan bakım ve onarım hizmetleri de nin ilerleyen zamanlarda daha önemli hale geleceğini söylemek mümkündür. Bakım yapacak olan firmalar ve personeller artık müşterileri için uzaktan gerçek zamanlı tanı ve bakım çalışması yapabilmektedirler. Kritik makineler IoT aracılığıyla tesiste herhangi birine ihtiyaç duyulmadan hızlı bir şekilde çevrimiçi hale gelebilir. Bu sayede sorun gidermedeki problemlerin önüne geçilirken çalışanların da can sağlığı hayatı tehlikeye atılmamış olur.

Konuyla ilgili içeriklerimizi inceleyin:

Merkezi Olmayan Mikro Tedarik Zincirleri Arasındaki Bağlantı

Covid-19 süresince birçok sektörden  tedarikçi kapanmak zorunda tedarikçiler, işletmelerini kapatmak zorunda kalmıştır. Uluslararası sınırların da kısıtlanmasıyla alternatif tedarikçiler arayan şirketler, uluslararası tedarik zincirlerinin maruz kaldığı etki ve risklerden kaçınabilmek için çok uluslu ya da alternatifli bir mikro tedarik zinciri oluşturmaya başlamıştır. Bu sayede üretim ve lojistik süreçlerinde, olası kesintiler ve talep değişikliklerine karşı daha iyi yanıt verilebilmektedir. Ancak, olası krizlere karşı daha çevik ve esnek bir tedarik zinciri elde etmek için birden fazla mikro tedarik zinciri oluşturmak ve yönetmek gerekebilir. Dolayısıyla mikro tedarik zincirlerinde gerçek zamanlı bilgi talebi de artış gösterecektir. Bu bilgilerle şirketler gerçek zamanlı düzenlemeler yaparak toplanan verileri daha iyi analiz edebilirler. Böylece üretimlerini ve tedarik sürelerini de daha iyi düzenleyebilirler.


Kaynakça: “How Can Manufacturers Survive Under the New Normal to 2021 and Beyond?” (24 Haziran 2020) – moxa.com

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.