9618b98e-0f72-4d39-be3f-c584415815eb

UYGULAMA ÖRNEĞİ

Aydın - Umurlu 1. Faz JES PLC - SCADA Haberleşmesi Projesi​

Sektör: Enerji

Proje Adı: Aydın – Umurlu 1. Faz Jeotermal Enerji Santrali PLC – SCADA Haberleşmesi Projesi

Uygulama Tarihi: Mart – Kasım 2015

Uygulayan: Karkey Karadeniz Holding A.Ş.

Uygulama Yeri: Umurlu, Aydın

Uygulama Amacı

Çok sayıdaki jeotermal kuyunun her birine yerleştirilmiş PLC’lerin merkezde bulunan SCADA ile haberleşmesi, buna ek olarak haberleşmenin yedekli biçimde gerçekleşmesi amaçlanmıştır. Böylece güvenilir bir haberleşme altyapısı hedeflenmiştir. 

Aydın - Umurlu 1. Faz JES PLC - SCADA Haberleşmesi Projesi​
​​Fotoğraf: ​Aydın - Umurlu JES

GSL Çözümü

Projede PLC’ler ile SCADA’nın haberleşmesini sağlayacak sistemin tasarım ve tedariğinde GSL aktif rol almıştır. Sistemdeki yedeklilik ihtiyacının karşılanabilmesi için her kuyubaşında Ethernet switch’ler ve erişim noktalarının (access point) yanı sıra çift SIM kart desteği de bulunan endüstriyel GPRS router’lardan da yararlanılmasına karar verilmiştir. 

Fiber altyapının bulunduğu her kuyu başı için fiber destekli birer Ethernet switch ve GSM/GPRS tabanlı cihaz sağlanırken, fiber altyapının olmadığı noktalarda ise Access Point ve GSM/GPRS tabanlı cihazlar kullanılmış, bu yolla RSTP üzerinden kesintisiz ve yedekli haberleşme güvenceye alınmıştır.
 

Kullanılan Ürünler

Benzer bir projeniz mi var? Size yardımcı olalım: