9618b98e-0f72-4d39-be3f-c584415815eb

Dayanıklı, Kullanışlı, Hızlı

IRIS Sertifikalı Çözümlerle Raylı Sistemlerde Maksimum Kalite

Kyland tarafından en zorlu endüstriyel koşullarda güvenilir ağlar oluşturma amacıyla tasarlanan Aquam Serisi Ethernet Anahtarları, EN 50155 ve IRIS sertifikalıdır.  Bu yönüyle sektörün ihtiyaçlarını belirleyen standartlarla uyumlulukları kanıtlanmış olup, bu ileri seviye endüstriyel özellikleri demiryolu uygulamaları, toplu taşıma sistemleri ve fabrikalarda sorunsuz haberleşme sağlar. 

 

Aquam: “Dayanıklı”nın Yeni Tanımı

Endüstriyel uygulamalar arasında en zorlu ortam koşullarına sahip uygulamaların başında raylı sistemler gelir. Dolayısıyla bu uygulamalarda kullanılacak haberleşme ekipmanları da söz konusu koşullara ayak uydurabilmek zorundadır. Tam da bu nedenle Aquam, sektörde “dayanıklı haberleşme donanımı”nı yeniden tanımlayacak endüstriyellikte tasarlanmıştır:

 • IP65 koruma sınıfı, toz ve su geçirmez, dayanıklı kasa
 • M12 ara yüzü, sıkı ve sağlam port bağlantılarını güvenceye alır
 • Yüksek titreşim ve darbeye maruz kalan uygulamalara özel tasarım

Aquam serisi Ethernet anahtarları, spesifik olarak tren kontrol ve yönetim sistemlerini değerlendiren uluslararası demiryolu endüstrisi standardı IRIS sertifikalıdır (International Railway Industry Standard).

Araç Üstü Raylı Sistem Uygulamaları için IRIS Sertifikalı EN50155 Switch Serisi

IRIS Sertifikalı Aquam8628-Aquam8128

Aquam8628/8128

24+4G Port Layer 3/2 Yönetilebilir EN50155 Endüstriyel Ethernet Switch

IRIS sertifikalı IRIS sertifikalı

Aquam8620/8120

16+4G Port Layer 3/2 Yönetilebilir EN50155 Endüstriyel Ethernet Switch

Aquam8612/Aquam8112

Aquam8612/8112

8+4G Port Layer3/2 Yönetilebilir EN50155 Endüstriyel Ethernet Switch​

Çok Port Desteği

Kompakt bir kasada 24+4G’ye kadar M12 port sunan Aquam serisi, kısıtlı alanda maksimum sayıda bilgi nodunun kolay entegrasyonuna izin verir. Üstün mühendislikle buluşan port yerleşimi, konektör dağılımında esneklik sağlar:

 • M12 X-kodlu konektöre sahip 4 adet 10/100/1000Base-T(X) port
 • M12 A-kodlu konektöre sahip RS232 konsol port
 • M12 A-kodlu konektöre sahip kuru kontak alarm çıkışı
 • M12 A-kodlu konektöre sahip USB port

Üstün Isı Yayılım Tasarımı

Aquam serisi, 85°C’ye kadar sıkı termal simülasyonlara dayalı ısı yayılım tasarımına sahiptir. Tüm PoE beslemeli cihazların bağlandığı durumda bile sağlayabildiği 120W PoE güç, cihazların tamamen dolu güç tüketimi için bile yeterli olur. En iyi ısı yayılım performansının elde edilebilmesi için, Aquam serisinin kasasında kumlamalı oksidasyon prosesinden geçirilmiş, 6063 alüminyum alaşımı kullanılır. Bu sayede kasanın ısı iletkenliği 201W/m.K’e ulaşır. Buna ek olarak PCB üzerinde ideal yonga seti (chipset)/ısı kaynağı yerleşim tasarımı ile de, en üstün ısı yayılım performansı güvenceye alınır.

IRIS sertifikalı IRIS sertifikalı
Her bir 100M Ethernet portta mevcut PoE/PoE+ desteği, 240W’a kadar PoE/PoE+ güç

Donanımlarda Gigabit Bypass

Lineer bir topolojide yukarı yöne bağlantılardan herhangi birinde yaşanacak bir kesinti, aşağı yöne bağlantılarda da kesintiye neden olur. Birbiriyle bağlantılı ağlara sahip demiryolu haberleşme sistemlerinde bu tür bir kesinti, tüm sistemde arızayla sonuçlanır. Kyland’ın Aquam serisi, bypass röle fonksiyonuna sahip 2 çift Gigabit Ethernet port sunar. Ethernet anahtarlarından biri güç kesintisi nedeniyle çalışmaz ise, portları röle devresi sayesinde atlanır, sistemin kesintisiz işletimini güvenceye alabilmek için aktarım hatları otomatik birbirine bağlanır.

Tren Topolojisi Tespit Protokolü: TTDP (Train Topology Discovery Protocol)

Modern tren kontrol sistemlerinin ileri teknolojisi, sofistike enstrümanları ve gelişmiş ses/görüntü aktarım yapısının arkasında sağlam ve güvenilir bir ağ bulunur. Tren kontrol sistemleri geliştikçe, bu kontrol ağlarının gereksinimleri de paralel olarak artmıştır. Sistemlerde talep edilen yüksek performansa karşılık toplam ekipman masrafının da işletimin sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde, makul seviyelerde kalması beklenir.

Trenler üzerinde güvenilir bir ağ kurulumu ve iki yönlü veri aktarımının sağlanması için oluşturulacak ağın bileşenleri, IEC 61375 standardıyla düzenlenir. IEC 61375’ göre, tren üstü ağ omurgası yönetiminde belirli faktörlere dikkat edilmelidir. Tren kontrol ağının tamamı, belirli özellikteki birkaç vagondan oluşan “consist”ler içi ve arasında trafiği yönetirken IP adres çakışmasını da önleyebilmeli, buna ek olarak tren üstü veriyi hat üstü kontrol merkezlerine iletebilmelidir. Trenin kuplaj ve dekuplaj seçenekleri kısıtlı olduğundan, trenin Ethernet omurgasının (ETB, Ethernet Train Backbone) topoloji değişikliklerine adapte edilebilir olması, ve Layer 3 yönlendirmeye de cevap verebilmesi gerekir.

Aquam serisi Ethernet anahtarları, Tren Topolojisi Tespit Protokolü (TTDP), aşağıda detaylı olarak açıklanan R-NAT, ve IEC 61375’te tanımlanan diğer özelliklere göre, consist boyunca güvenilir, esnek, Ethernet tabanlı haberleşme ağları (ECN, Ethernet Consist Networks) oluşturur. Buna ek olarak Aquam serisi IP adresleri, yönlendirme kuralları ve NAT 1:1’in konfigürasyonunu otomatik olarak gerçekleştirir.

IRIS sertifikalı IRIS sertifikalı

Demiryolu Ağı Adres Çevrimi: R-NAT (Railway-Network Address Translation)

Her bir ECN’de aynı konfigürasyon ve ağ yapısını korumak, buna karşılık farklı consist birimlerinde bulunan elektronik cihazlar arası iletişimin devamını sağlamak için, IP adress mapping ve farklı subnet’ler arasında çevrim yapan R-NAT geliştirilmiştir. Şemada görüldüğü gibi, farklı consist birimlerindeki elektronik cihazlara aynı IP atanmıştır. Bu cihazların birbiriyle haberleşmesi gerektiğinde daha üst seviyedeki ETB ağı, paketlerin çevrilmesi ve varış yerine yönlendirilmesine yardımcı olur. 

IRIS sertifikalı IRIS sertifikalı

Zengin Bir Yedeklilik Protokol Yelpazesi Desteği

 • VRRP
 • RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
 • DRP (Distributed Redundancy Protocol, IEC62439-6), devreye girme süresi <20ms
 • MRP (Media Redundancy Protocol, IEC62439-2)
 • LACP (Link Aggregation Control Protocol, IEEE802.3ad)

Ağ Güvenliğine Yönelik Çok Çeşitli Fonksiyonlar

 • IEEE 802.1x (kimlik doğrulama ve erişim yetkileri)
 • HTTPs/SSL
 • SSH
 • Lokal RADIUS server & kimlik doğrulamayı harici bir RADIUS server’a yönlendirebilme
 • TACACS+
 • Tek yöne yayında MAC adres filtreleme

Konfigürasyon Yedekleme Aracı

Aquam serisiyle birlikte kullanım amacıyla geliştirilen konfigürasyon yedekleme amacı, demiryolu araç sektörünün tüm taleplerini karşılayabilmeye yönelik tasarlanmıştır. Cihaz değişimi gerektiğinde tak-çalıştır yapıda, kolay konfigürasyon yedekleme ve geri yükleme imkanı sunar. Bu yedekleme aracını ilgili switch’e bağlayıp yeniden çalıştırarak, switch konfigürasyonu kolayca güncellenebilir. 

IRIS sertifikalı IRIS sertifikalı

PoE/PoE+ Destekli Yönetilemez EN50155 Ethernet Switch

IRIS sertifikalı IRIS sertifikalı

Aquam5S/Aquam8S/9S

5/8/8+1G Port Yönetilemez EN50155 PoE Endüstriyel Ethernet Switch

IRIS sertifikalı IRIS sertifikalı

Aquam5G/Aquam8G

5 veya 8 Gigabit Port Yönetilemez EN50155 Endüstriyel Ethernet Switch, ​24VDC, 72-110VD

IRIS sertifikalı IRIS sertifikalı

Aquam5/Aquam8

5 veya 8 Port Yönetilemez EN50155 Endüstriyel Ethernet Switch,  ​12-48VDC/18-30 VAC, 72-110VDC

Kyland’ın raylı sistem ve toplu taşıma uygulamalarına yönelik geliştirilen IRIS sertifikalı çözümleri, bu alanda en üst düzey kalite elde etmek için tasarlanmıştır. Şu ana kadar Aquam serisiyle devreye alınan demiryolu kontrol ve yönetim sistemi projelerini öğrenmek, Aquam serisini detaylı incelemek için tıklayın: