9618b98e-0f72-4d39-be3f-c584415815eb

Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Bağlanabilirlik Sağlayın

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), trafik yoğunluğunun azaltılması, daha kısa seyahat süreleri, trafik güvenliği, enerji verimliliği ve çevreyi koruma gibi birçok amaca hizmet eden sistemlerdir. Akıllı araçlardan akıllı yol ve şehirlere, entegre bir ulaşım altyapısından elektrikli araçlara çok çeşitli uygulama odaklarını kapsar. Dünyanın dört bir yanında Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin kurulumunda ihtiyaç duyulan endüstriyel elektronik haberleşme ekipmanlarının en önde gelen üreticilerinden biri ise Moxa‘dır. Türkiye’de Moxa, 2010’ların başından bu yana Karayolları Genel Müdürlüğü’nün onayladığı üreticiler arasında yer almakta, akıllı otoyol sistemlerinden akıllı tünellere birçok AUS projesinde tercih edilmektedir. 2003’ten bu yana Moxa Türkiye Distribütörü olan GSL’nin sertifikalı uzman kadrosu da bu projelere danışmanlık, tedarik, teknik destek gibi birçok yönden katkı vermektedir. 

En sık devreye alınan Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulamaları hangileridir? Bu uygulamalar ne gibi kriterlere sahiptir? Peki, bu uygulamalara ne gibi çözümler önerebiliriz? Gelin beraber inceleyelim: 

Gelişmiş Trafik Yönetim Sistemleri

Günümüzde yol emniyeti uzmanları trafikte güvenliği sağlamak, ulaşım sürelerini düşürmek, sera gazı emisyonunu azaltmak gibi birçok zorlukla karşı karşıyadır. Bu nedenle yüksek miktarda veriyi kaldırabilecek güvenilir, yüksek kapasiteli hiyerarşik bir IP ağ omurgası oluşturmaları gerekir. Bu, kontrol merkezindeki operatörlerin anında doğru kararları verebilmesini sağlayacak kritik yol durumu bilgisini sunarak trafik kazalarını azaltabilmeleri için gereklidir. Yalnızca ağın yüksek performanslı olması önemli değildir, aynı zamanda veri aktarımının da halkın güvenliği için güvenli biçimde gerçekleşmesi şarttır. 
akıllı ulaşım sistemleri

Peki Neler Bu Güvenilir Bağlantıların Önüne Geçebilir?

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Yüksek Kapasiteli, Hiyerarşik
Bir IP Ağı Olmalı

ATMS’den veriler, birçok dış etkene bağlı olarak birden yüksek hacimlerde gelebilir. Bu durumlarda veri kaybedilmemelidir. Bu yüzden ağ hiyerarşik bir yapıda kurulmalı, yeterince yedekli olmalıdır.

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Ağ Tamamiyle ​
Güvenli Olmalı

ATMS’lerde güvenli veri transferi, sorunsuz trafik akışı ve kamu güvenliği için şarttır. Dolayısıyla sensör, kamera ve ses ekipmanlarını bağlamada kullanılan cihazlar ve ağlar katı siber güvenlik standartlarına uymalıdır.

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Ağların Gittikçe Karmaşıklaşmasını
Kaldırabilmeli

Sistem verimini artırmak için ATMS’ye gittikçe artan sayıda akıllı sensör entegre ediliyor. Bu da, her eklenen sensörle ağları daha da karmaşıklaştırıyor.

Endüstriyel bağlanabilirlik ve haberleşme çözümleri sunan Moxa, dünyada birçok gelişmiş Trafik Yönetim Sistemine endüstriyel ve gelişmiş çözümler sağlamıştır: nesnelerin interneti, yapay zeka ve makine öğrenimi için tasarlanmış bilgisayarlar ya da akıllı ulaşım sistemleri için ideal full Gigabit yönetilebilir PoE switchler bunlardan bazılarıdır. Bu sistemlerin gitgide karmaşıklaşmasıyla Moxa’nın MXview endüstriyel ağ yönetim yazılımı ağın kurulumunda, görselleştirilmesinde ve  tanılama özelliklerinin yanında tüm ağı görselleştirmek için ideal hale gelmiştir. Son olarak Moxa, kullanıcıların donanımlarını güvenlik açıklarından koruyabilmesi ve güvenlik riskleriyle daha iyi başa çıkabilmeleri için proaktif bir yaklaşım izler: donanım firmware’lerinde olası açıklar her daim kontrol halindedir, sunduğu birçok model güvenlik sertifikasına sahiptir. Dahası, endüstriyel güvenli router/firewall/NAT/VPN modelleri ile endüstriyel ağ güvenliğini bir adım öteye taşır. 

Önerilen Ürünler

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Endüstriyel Bilgisayar

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Endüstriyel Ethernet

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Endüstriyel Ethernet

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Secure Router

​Türkiye’de akıllı ulaşım sistemlerinde sahip olduğu çok sayıda proje referansıyla GSL, trafik / otoyol yönetim sistemi projelerinizde yanınızda yer almaya hazır. 

Elektronik Geçiş Sistemleri (EGS)

Elektronik Geçiş Sistemleri (EGS) trafik tıkanıklığını rahatlatmada oldukça önemli bir role sahiptir. Tüm dünyada EGS pazarının önümüzdeki 5 yılda %7.7 kadar büyümesi bekleniyor [1]. Ulaşım altyapısında ileri teknoloji kullanımının gittikçe yaygınlaşması ve güçlü devlet desteği, bu pazarın büyümesinde itici güç oluşturuyor.

EGS sistemlerinin her bir bölümünün bağlanması ve sorunsuz çalışabilmesinde güvenilir bağlantılar kritik bir rol oynar: önemli ve gizli verilerin toplanması ve toplanan bilgilerin kontrol merkezi ile otoyol arasında gerçek zamanlı iletilmesi bu bağlantılarla sağlanır. Dahası bu sistemler farklı protokoller kullanan farklı cihazlar, sensörler ve diğer ekipmanlarla birbirine bağlıdır.

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Peki Neler Bu Güvenilir Bağlantıların Önüne Geçebilir?

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

​Yetersiz Hız, Gecikmeler, ​
Paket Kayıpları

Otoyol ve köprü geçişlerine aynı anda çok sayıda araç giriş yapabilir. Bu nedenle EGS ağları yüksek hız, sıfır paket kaybı ve düşük gecikme süresine sahip olmalıdır. 

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Veri Gönderimi Yeterince
Güvenli Olmayan Ağlar

EGS toplu taşıma sektörünün bir parçasıdır; ulaştırma hizmetlerini koruyacak ve sistem risklerini en aza indirecek siber güvenlik standartlarının gereksinimlerini karşılamalıdır.

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Gerekli Arayüzlerin Hepsini
Desteklemeyen Cihazlar

Bu sistemler seri, I/O ve hatta Ethernet tabanlı olabilen sensörlerin tümüyle iletişim kurabilmeli, her birinin verisi IP ağı üzerinden SCADA’ya gönderilebilmelidir. 

Moxa çok çeşitli yüksek performanslı, çoklu protokol destekli ve güvenli haberleşme çözümlerine sahiptir. Bulut yazılımlı endüstriyel bilgisayarlar, Gigabit fiber switchler, esnek yedeklilik teknolojisi Turbo Chain, güvenilir seri cihaz sunucuları, I/O cihazları ve MXview merkezi ağ yönetim yazılımı, EGS sistemlerinde güvenle kullanılabilir. ​

Önerilen Ürünler

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Endüstriyel Router

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Endüstriyel Ethernet

​EDS-G500E Serisi

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Uzak Otomasyon

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Ağ Yönetim Yazılımı

Güvenilir Yol Hava Durumu Bilgi Sistemleri (RWIS)

Olumsuz hava koşulları dünyanın birçok yerinde trafik kazalarının birincil nedenidir. Yoğun sis veya toz fırtınaları nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı, ya da yollardaki buzlanmanın araçlarda patinaj riski oluşturduğu durumlarda sürücülerin Değişken Mesaj Sistemleri (DMS) ile derhal uyarılması çok değerlidir. Böylece sürücüler gerekli önlemleri alarak herkes için trafik güvenliğini artırabilir. 

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Kısaca Yol Hava Durumu Bilgi Sistemleri sayesinde ulaşımda güven ve verimlilik artırılabiliyor. Bu tür akıllı ulaşım sistemleri gibi kritik iletişim uygulamaları güvenilir bağlantılara ihtiyaç duyar. Gerçek zamanlı verilerin sahadan merkeze güvenilir bağlantılarla iletilerek doğru zamanda doğru bilgilendirmeler yapabilmek gerekir.

Peki Neler Bu Güvenilir Bağlantıların Önüne Geçebilir?

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Dış Ortam Koşulları ve
​Dar Alanlar

Yol kenarında yer alan panolar genellikle küçük olmakla kalmaz, aynı zamanda her türlü zorlu hava koşuluyla da karşı karşıya kalırlar. Yani boyut, montaj türü ve cihazların endüstriyelliği göz önünde bulundurulmalıdır. 

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Güç Tüketimi Yeterince Düşük Olmayan
Donanımlar

Genelde yol hava durumu bilgi sistemleri uzak ve izole konumlardadır. Bu nedenle genellikle güneş enerjisiyle çalışan bu sistemlerin istikrarlı bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olunması ve çok güç tüketmemesi gerekir.

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Sensör Verilerinin Çok Çeşitli Arayüzler
Gerektirmesi

Sahada DI, DO, AI, AO, seri haberleşme, IT protokolleri ve daha fazlasıyla ilgilenmemiz gerekeceği gerçeğini baştan kabul etmeliyiz. 

Sıcaklık, rüzgar hızı ve nem gibi farklı veri türlerinin toplanması için yol kenarı ölçüm istasyonlarında birçok sensör kuruludur. Her farklı veri türü, farklı I/O arayüzü gerektirdiğinden Moxa’nın kurulumu kolay I/O modüllerine sahip endüstriyel I/O ürünleri, aynı ağ üzerinden farklı I/O sinyallarini toplamak için idealdir. 
 
Yol Hava Durumu Bilgi Sistemleri genellikle güneş enerjisi ile çalıştığından, bağlı cihazların düşük güç tüketimine sahip olması önemlidir. Moxa’nın endüstriyel 4G gateway serisi, özellikle de bekleme modunda enerjiyi son derece verimli kullanır.  Ayrıca, karayolu hava durumu verileri genellikle haberleşme ağı üzerinden bölge trafik kontrol merkezinde bulunan merkezi bilgi sistemine aktarılır. Bu veri aktarımlarının güvenilir olmasına ihtiyaç duyulur. Moxa, bu ihtiyaca sunduğu sağlam ve güvenilir ürünlerle cevap verir. 

Önerilen Ürünler

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Endüstriyel 4G Gateway

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Endüstriyel Ethernet

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Uzak Otomasyon

akıllı ulaşım sistemleri akıllı ulaşım sistemleri

Ağ Yönetim Yazılımı